Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τι είναι η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια; Η λεγόμενη μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (Retinitis Pigmentosa) θεωρείται μια κληρονομική και μάλιστα βαριά και σπάνια πάθηση

Περισσότερα