Βλεφαρόπτωση – Ένα αισθητικό άλλα και λειτουργικό πρόβλημα!

Τι ακριβώς είναι η βλεφαρόπτωση; Η βλεφαρόπτωση δεν θεωρείται ασθένεια αλλά σύμπτωμα κάποιας άλλης κατάστασης που σαφώς και χρήζει αντιμετώπισης.

Περισσότερα