Πώς λειτουργούν οι πολυεστιακοί φακοί επαφής;

Οι πολυεστιακοί φακοί επαφής απευθύνονται στους πρεσβύωπες και βοηθούν στη διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας που ονομάζουμε πρεσβυωπία. Σας δίνουν τη

Περισσότερα